خودتlife (5)

مهم بودن در نگاه دیگران رو فراموش کن


روزنامه ی روز شنبه زباله ی روز یکشنبه است


زندگی کن به شیوه خودت


با قوانین خودت


با باورها و ایمان قلبی خودت


مردم دلشان می خواهد


موضوعی برای گفتگو داشته باشند


برایشان فرقی نمی کند چگونه هستی


هر جور که باشی

 

حرفی برای گفتن دارند

منبع اصلی مطلب : مهربــونی
برچسب ها : خودت
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

آینا گروه : شاد باش